АМЬТДЫН АМЬДРАЛ – БОЛОВСРОЛЫН АЖИЛ

АМЬТДЫН АМЬДРАЛ – БОЛОВСРОЛЫН АЖИЛ
✅Хөтөлбөрийн нэр: “Цоохор найз” танин мэдэхүйн хөтөлбөр
✅Олон улсын музейн өдрийг тохиолдуулан музейн боловсролын хөтөлбөрөөр дамжуулан байгаль хамгаалал, танин мэдэхүйн үйл ажиллагааг дэмжих амьтдын амьдрал боловсролын хөтөлбөр хэрэгжиж байна.
✅хөтөлбөрт хамрагдсан Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 58-р сургуулийн 7-р ангийн сурагчдадаа сурлагын өндөр амжилт хүсье.