БАЙГАЛИЙН ТҮҮХИЙН МУЗЕЙГЭЭС “ОЛОН УЛСЫН МУЗЕЙН ӨДӨР”-ИЙГ ТОХИОЛДУУЛАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

      Олон улсын музейн зөвлөлөөс (ICOM) 1977 онд нийгмийн хөгжилд музейн гүйцэтгэх үүргийг олон нийтэд илүү их өргөн таниулах үүднээс Олон улсын музейн өдрийг жил бүрийн 05 дугаар сарын 18-ны өдөр тэмдэглэж байхаар тогтсон. Олон Улсын музейн өдрийг жил бүр өөр өөр уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд 2022 онд “МУЗЕЙН ХҮЧ НӨЛӨӨ” сэдвийн хүрээнд зохион байгуулагдана.