Монгол улсын Соёлын сайдын А/93 тушаалын Байгалийн түүхийн музейн үзүүллэг, дэглэлтийн төлөвлөгөөний дагуу музейн байрны ашиглагдаагүй талбайг ашиглалтад оруулах, сан хөмрөгт хадгалагдаж буй үзмэрүүдийг үзүүллэгт гаргах, байнгын үзүүллэгийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй он цаг, ангилалзүйн дарааллаар шинэчлэн, орчин үеийн дэвшилтэт технологи болох Augmented Reality буюу AR, Virtual Reality буюу VR ашиглан, танин мэдэхүйн орчин бий болгохоор “Ертөнцийн үүсэл хөгжил”, “Амьдралын үүсэл хөгжил”, “Үлэг гүрвэлийн ертөнц”, “Хүний үүсэл хөгжил, ”Монгол орны геологи, газарзүй”, “Биологийн олон янз байдал”-ын байнгын үзүүллэгийн танхимуудыг шинэчлэн дэглэж 2022 оны 11 сарын 26-ны өдөр нээлтээ хийлээ.

Та бүхнийг шинэ танхимуудтай танилцахыг урьж байна.